OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Stanowisko ROD Niezapominajka w Zambrowie w sprawie budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Zambrowie

16 sierpnia 2021

Na Walnym Zebraniu ROD Niezapominajka w Zambrowie w dniu 07.08.2021 r. Zarząd Ogrodu przedstawił sprawę planowanej budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w mieście.

 

Planowane przedsięwzięcie ma być usytuowane  na terenach inwestycyjnych przy ul. Produkcyjnej w Zambrowie. Teren ten nie graniczy bezpośrednio z ROD Niezapominajka. Lokalizacja obiektu na terenach inwestycyjnych, graniczy  z Ogródkami Działkowymi  im. T. Kościuszki w Zambrowie.
Jednakże, działkowcy ROD Niezapominajka jednogłośnie wyrazili sprzeciw przeciw takiej inwestycji. Argumentami przeciwko budowie spalarni odpadów w Zambrowie jest przede wszystkim wadliwe usytuowanie przedsięwzięcia, które  nie przysłuży się bezpośrednim sąsiadom spalarni. Należy liczyć się ze wzmożonym ruchem pojazdów przewożących odpady medyczne i weterynaryjne. Sama spalarnia będzie również uciążliwa dla użytkowników pobliskich terenów. Odpady medyczne, czyli zakaźne i odpady weterynaryjne będą stanowiły istotne zagrożenie epidemiologiczne. Ponadto, tego typu odpady nie są obojętne ze względu na zapachy, które generują. W naszej ocenie potencjalni inwestorzy nie będą chcieli sytuować swoich zakładów w obrębie zasięgu spalarni.  

 

Działki ogrodnicze graniczące ze spalarnią znacząco stracą na wartości przyrodniczej i rekreacyjnej.


Zgodnie  z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 03 sierpnia 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wydał opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdził, że planowane przedsięwzięcie może znacząco wpłynąć na środowisko. Powyższe potwierdza, że  obawy naszych działkowców są zasadne. 


W związku z powyższym, Zarząd ROD Niezapominajka  podtrzymuje swoje stanowisko i wyraża  sprzeciw przeciw budowie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Zambrowie. 
 
Prezes ROD Niezapominajka 
w Zambrowie                                   
Bożena Lasek

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com