OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Wójt Gminy Bakałarzewo poinformował o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Bakałarzewo

01 lipca 2024

Okręg Podlaski PZD informuje, że ogłoszeniem z dn. 21 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Bakałarzewo poinformował o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Bakałarzewo. Z treścią obwieszczenia można zapoznać się pod poniższym linkiem:

 

https://bakalarzewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1218&id=6048

 

Przypominamy, że plan ogólny jest dokumentem, który zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta, zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego planu ogólnego do dnia 9 sierpnia 2024 r. Jako dopuszczalną formę składania wniosków przewidziano formę pisemną (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna).

           

UWAGA – wnioski należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 13 listopada 2023 r.!

 

Okręg Podlaski przypomina, że Jednostka Krajowa sporządziła przykładowo wypełnione wzory wniosków dla zarządów ROD. Okręg Podlaski przekaże w najbliższym czasie zarządowi ROD gotowe do podpisania przez ten organ wnioski do planu ogólnego, jak również gotowe do podpisu wnioski, które będą mogli składać poszczególni działkowcy.

 

Na terenie gminy Bakałarzewo znajduje się jeden rodzinny ogród działkowy – ROD „Kalina” w Bakałarzewie.

 

Okręg Podlaski PZD zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o podjęcie działań związanych z rozpoczętą procedurą planistyczną, a do zarządu ROD „Kalina” o bieżące przekazywanie aktualnych informacji w tej sprawie wszystkim działkowcom.


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com