Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

 Jak dojechać?

O nas

Dla zarządów ROD

Ogłoszenia

Z życia Okręgu

Porady prawne

Porady ogrodnicze

Komisja Rewizyjna

Szkolenia

Kontakt

projekt strony:  Filip Roman

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Suwałki pojawiło się ogłoszenie z dn. 19 kwietnia 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Malwa" w Suwałkach. Zgodnie z przedmiotowym ogłoszeniem, z projektem planu będzie można  zapoznać się od dnia 4 maja do 2 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na stronie internetowej www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Okręg Podlaski, mając na uwadze to, jak istotne jest ujęcie ogrodów działkowych w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zwraca się do wszystkich działkowców z ROD "Malwa", a także i pozostałych członków PZD, o złożenie stosownych uwag do projektu planu w przypadku zaobserwowania, że pojawiły się w nim uregulowania niekorzystne dla ROD.

Zgodnie z obwieszczeniem, wnioski można składać zarówno za pomocą poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej oraz ustnie do protokołu, w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r. Istnieje także możliwość wzięcia udziału w dyskusji publicznej, którą zaplanowano na dzień 30 maja 2022 r. 

Ze szczegółami można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 

28 kwietnia 2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp rejonu ROD "Malwa" w Suwałkach

Okręg Podlaski PZD

Strona główna

Wszystkie ogłoszenia

Najnowsze ogłoszenia

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

                                              Polski Związek Działkowców

     Menu

       OKRĘG PODLASKI