OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

XVI posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD

18 marca 2024

W dniu 13.03.2024 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku odbyło się XVI posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej Polskiego Związku Działkowców.

 

Posiedzenie otworzył prezes OZP PZD, Andrzej Bojko. Omawiając aktualną sytuację w związku prezes wyjaśnił jaki wpływ na podlaskie ogrody będą miały przepisy wykonawcze do ustawy o planach ogólnych. Wskazał również na konieczność stałego monitorowania przez wszystkie struktury PZD prac nad planami ogólnymi w poszczególnych gminach i miastach.  

 

Następnie przedstawiono członkom Okręgowej Rady sprawozdanie z działalności za 2023 rok. Prezes wskazał na główne osiągnięcia do których można zaliczyć zakończenie projektów realizowanych w ROD w ramach grantów z ARiMR, rozwój działalności oświatowej, pozyskanie dofinansowanie z UM dla ROD, regulację tytułów prawnych do działek na których położone są ROD. 

 

Główna księgowa, przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz projekty preliminarzy na rok 2024 do zatwierdzenia przez ORP PZD.

Pełniąca obowiązki przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Pelagia Olkowska omówiła protokół z badania sprawozdania finansowego oraz przedstawiła pozytywną ocenę działalności finansowej okręgu za rok 2023.

Pozytywnie zaopiniowano również projekty preliminarzy na rok 2024. 

 

Prezes OZP PZD, Andrzej Bojko przedstawił projekt planu pracy na bieżący rok, który jest ostatnim rokiem w kadencji. 

 

Wyraził również podziękowania dla wszystkich członków Okręgowego Zarządu oraz pracownikom biura za zaangażowanie w prace wykonane w ubiegłym roku. 

 


starszy instruktor ds ogrodnictwa Filip Roman

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com