OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w Zambrowie

12 sierpnia 2021

Burmistrza Miasta Zambrów, ogłoszeniem z dn. 4 sierpnia 2021 roku, zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z przygotowanym projektem będzie można zapoznać się w dniach od 16 sierpnia do 7 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego. Projekt ten został także zamieszczony na stronie bip.zambrow.pl/artykul/ogloszenia/. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dn. 26 sierpnia 2021 r., a uwagi do projektu będzie można wnosić do dnia 29 września 2021 r.

 

Okręg Podlaski zwraca się do wszystkich działkowców i Zarządów ROD z terenu Miasta Zambrowa o aktywne wzięcie udziału w prowadzonych działaniach planistycznych.

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com