kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Jako działkowcy jesteśmy prekursorami działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska. To ogrody działkowe są ostoją dla różnorodnej fauny i flory w coraz bardziej zurbanizowanym otoczeniu. Aby zawsze tak było, warto przypomnieć główne zasady ogrodnictwa biologicznego, czyli prowadzenia działki w zgodzie z przyrodą.

 

Główna zasada: stwarzamy w ogrodzie możliwie naturalne warunki

 

Gleba - głęboko spulchniamy, nie przewracamy, wykorzystujemy do tego np. widły szerokozębne; utrzymujemy stałe okrycie - nawozem zielonym, liśćmi, skoszoną trawą. Gleba nieokryta bardzo szybko zaskorupia się po deszczu a w słońcu bardzo mocno wysycha. Dlatego tak ważne jest okrycie gleby albo obumarłym materiałem roślinnym zwanym ściółką, albo żywymi roślinami uprawianymi na nawóz zielony. Dostarczy to pokarmu dla organizmów glebowych, zahamuje wzrost chwastów, użyźni glebę. Lepiej jest częściej rozsypywać cienką warstwę, aby nie następowało gnicie i organizmy glebowe częściej otrzymywały drobny pokarm.

 

Rośliny - sadzimy zgodnie z siedliskiem uprawiając współrzędnie. Uwzględniamy więc ich wymagania w zakresie: słońca, gleby, wilgotności, klimatu. Wybierajmy rośliny odporne na choroby i szkodniki podane w “Otwartym programie nowoczesnego  zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”

 

Nawóz - karmimy drobnoustroje glebowe - kompostem, nawozem zielonym, gnojówkami roślinnymi, handlowymi nawozami organicznymi. 

 

Ochrona roślin - sprzyjamy organizmom pożytecznym przez ochronę drobnych ssaków, ptaków i pożytecznych owadów. Jak to robić? Wyposażamy nasze ogrody w ekohotele oraz budki lęgowe dla ptaków. Kompozycja z luźno ułożonych kamieni i roślin skalnych będzie domem dla jaszczurek, ropuch i biegaczy które zjadają z kolei owady nieporządane. Zamieniamy trawniki w łąki kwietne. Na jednolitym trawniku znajdują pokarm tylko 4 gatunki ptaków, natomiast na łące kwietnej aż do 17 gatunków! Stosujemy środki biologiczne - wyciągi z dziko rosnących ziół, preparaty wzmacniające rośliny

 

Opracowano na podstawie: “Otwartego programu klimatycznego PZD” oraz podręcznika “W zgodzie z naturą - Twój ogród” autorstwa Annelore i Huberta Bruns oraz Gerhard Schmidta.

 

Autor: Filip Roman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka w zgodzie z przyrodą.

08 czerwca 2020

Fot. Filip Roman

       NAJNOWSZE